Послуги для акціонерних та інших товариств

 

ТОВ «ФІНТАЙМ» надає юридичним та фізичним особам консультаційні послуги по питанням корпоративного управління:

 

Послуги для акціонерних товариств

•    Організація розміщення випусків цінних паперів;
•    Супроводження угод M&A компаній та бізнесу;
•    Супроводження клієнтів в НКЦПФР;
•    Створення, реорганізація, ліквідація товариств;
•    Організація та проведення загальних зборів акціонерів акціонерних товариств;
•    Підготовка та подання регулярної звітності та особливої інформації акціонерних товариств;

Послуги для господарських товариств та бізнесу

•    Надання консультацій по питання корпоративного управління;
•    Надання консультацій по правовим питанням, оподаткуванню та бухгалтерському обліку (операції з цінними паперами, корпоративними правами, нерухомістю, цілісним майновими комплексами, тощо);
•    Проведення due diligence при купівлі/продажу компаній та бізнесу;
•    Попередня оцінка компаній и бізнесу.
•    Створення, реорганізація, ліквідація товариств;

Послуги для акціонерних товариств та інших товариств

ТОВ «ФІНТАЙМ» надає юридичним та фізичним особам консультаційні послуги по питанням корпоративного управління:

 

Послуги для акціонерних товариств

 

 • Організація розміщення випусків цінних паперів;
 • Супроводження угод M&A компаній та бізнесу;
 • Супроводження клієнтів в НКЦПФР;
 • Створення, реорганізація, ліквідація товариств;
 • Організація та проведення загальних зборів акціонерів акціонерних товариств;
 • Підготовка та подання регулярної звітності та особливої інформації акціонерних товариств;

 

Послуги для господарських товариств та бізнесу

 

 • Надання консультацій по питання корпоративного управління;
 • Надання консультацій по правовим питанням, оподаткуванню та бухгалтерському обліку (операції з цінними паперами, корпоративними правами, нерухомістю, цілісним майновими комплексами, тощо);
 • Проведення due diligence при купівлі/продажу компаній та бізнесу;
 • Попередня оцінка компаній и бізнесу.
 • Створення, реорганізація, ліквідація товариств;